Rulandské šedé

Nejoblíbenější dvorní dáma všech „Pinotů“.
The most popular court lady of all „Pinots“.

Ve světě

Velmi hojně se pěstuje v Alsasku, Burgundsku, na Mosele, ale i v Maďarsku, Itálii, Rakousku, Austrálii, Novém Zélandu, Slovensku a Švýcarsku. Název Pinot pochází z francouzského pin, protože šiška piniové borovice připomíná tvar hroznu pinotu.

In the world: It is grown very abundantly in Alsace, Burgundy, the Moselle but also in Hungary, Italy, Austria, Australia, New Zealand, Slovakia and Switzerland. Pinot comes from the French pin because the pine cone resembles the shape of a pinot grape.

Název

Nejen ve světě, ale i u nás mělo několik názvů, nicméně v r. 1993 došlo z důvodu nevole burgundských vinařů ke změně názvu /týká se i Rulandského bílého a modrého, a tak jsme se přiklonili k německé variantě, kde se „Šeďák“ pojmnoval po Johann Rulandovi, který se zasloužil o rozšíření této odrůdy v okolí německého Špýru. Ve světě se pěstuje mj. i pod názvy Borgogna Grigio, Burgunder Roter, Champagner, Graue Burgunder, Malvasier Grau, Pinot Grigio, Rauländer, Rheingrau, Szürkebarát, Tokay d‘Alsace, Roučí šedé a další.

Name: Not only in the world but also in our country, it had several names, but in 1993, due to the reluctance of Burgundy winemakers, the name was changed / it also applies to Rulandian white and blue / and so we switched to the German variant, where „Šeďák“ was named after Johann Ruland, who contributed to the spread of this variety around German Speyer. It is grown in the world under the names Borgogna Grigio, Burgunder Roter, Champagner, Graue Burgunder, Malvasier Grau, Pinot Grigio, Rauländer, Rheingrau, Szürkebarát, Tokay d‘Alsace, Roučí šedé and others.

Původ

Rulandské šedé je starobylá francouzská bílá moštová odrůda původem z Burgundska, vznikla pravděpodobně sponntánní pupencovou mutací z Rulandského modrého. Mimochodem tato odrůda je zajímavá i tím, že přestože se jedná o bílé víno, barva hroznu je skoro modrá, přesněji šedomodročervená, ale také tím, že je oblíbené hlavně mezi běžnými konzumenty vín v ČR.

Origin: Pinot Gris is an ancient French white grape variety native to Burgundy, probably created by a spontaneous bud mutation from Pinot Noir. By the way, this variety is also interesting in that, although it is a white wine, the colour of the grape is almost blue, more precisely grey-blue-red, but also in that it is popular mainly among ordinary wine consumers in the Czech Republic.

Jak chutná?

Celkový charakter vín je neutrální vůně s ovocnými tóny, chuť je plná, hebká. Ve vůni i chuti můžete cítit pomeranč, grapefruit, meruňky, hrušky, oříšky, ale i máselné tóny, typickou chlebovinku, vanilku nebo včelí vosk. Skvěle se hodí k archivaci.

How does it taste like? The overall character of the wines is a neutral aroma with fruit tones; the taste is full and soft. The aroma and taste smell of orange, grapefruit, apricots, pears, nuts, but also buttery tones, typical bread, vanilla and beeswax. Great for archiving.

Košík 0