Investice na zvýšení efektivity ve výrobě spol. Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Zveřejněno 12. 09. 2017

Dne 31. 10. 2016 spol. Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. podala Žádost o dotaci PRV 14-20 3.kolo v rámci opatření 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - záměr b). V tentýž den taktéž naše započala práce na tomto projektu s názvem:  "Investice na zvýšení efektivity ve výrobě spol. Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.". Dne 23.8.2017 byla podepsaná Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR s Státním zemědělským intervenčním fondem. Předpokládáme, že projekt bude ukončen do 31.12.2018.

Sdílet na FB

Košík 0