Naučná stezka "Starák"

Zažijte kouzlo nejstaršího vinohradu v centru Bzenecka.
Experience the charm of the oldest vineyard in the centre of the Bzenec region.

Viniční trať „Pod Starým hradem“

Projděte se po vinohradě a objevte krásu typických odrůd pěstovaných na Bzenecku, nekonečnou práci vinohradníků i poctivé úsilí sklepmistrů. V místě, kde se už od pradávna pěstovala vinná réva a kde už naši předci poznali, že právě tento svah má prostě něco do sebe. Viniční trať „Pod Starým hradem“ je tak jednou z nejstarších tratí v českých zemích. Vychutnejte si zdejší genius loci a potěšte své oko krásou místa s úžasným výhledem a staletími trvajícím příběhem. Ten ale nekončí, nyní ho píšete vy sami. Svými zážitky, které zde prožíváte se skleničkou vína v ruce, jehož vznik se začal psát právě tady.

Take a walk through the vineyard and discover the beauty of typical varieties grown in the Bzenec region, the endless work of winegrowers and the honest effort of cellar masters. In a place where vines have been grown for a long time and where our ancestors already knew that this slope simply has something in it. The vineyard track „Pod Starým hradem“ is thus one of the oldest tracks in the Czech lands. Enjoy the local genius loci and delight your eye with the beauty of the place with an amazing view and a centuries-old story. But it doesn‘t end there, now you can write it yourself. Your experiences that you undergo here with a glass of wine in hand, the origin of which began to be written right here.

LEGENDA / LEGEND

 i - Mapa vinohradu

Map of the vineyard

1 - Život vinice a vinaře

Poznejte rok ve vinici i ve sklepě. 

The life of the vineyard and the winemaker. The work of a winemaker is a demanding year-round one. 

2 - Rulandské bílé & Chardonnay

Rulandské bílé - Princezna mezi „Pinoty“.  

Chardonnay - První dáma mezi „Pinoty“.

Pinot Blanc - Princess among the „Pinots“.

Chardonnay - the first lady among the „Pinots“.

3 - Ryzlink rýnský & Rulandské šedé

Ryzlink rýnský Královská odrůda.

Nejoblíbenější dvorní dáma všech „Pinotů“.

Riesling. Royal variety.

Pinot Gris. The most popular court lady of all „Pinots“.

4 - Rekonstrukce vinice „Pod Starým hradem“

Reconstruction of the vineyard „Pod Starým hradem“

Připojená videa

Košík 0